I dalje slavimo... žene!

slavimo zene

U duhu proteklog Međunarodnog dana žena, bez pretjeranoga razmišljanja, odlučila sam posvetiti još nekoliko redaka ženama. Poznata činjenica o Danu žena jest ta da se obilježava 8. ožujka svake godine i njime se slave svekolika ženska postignuća.
Također, sa samim Danom žena, ili, pak, 8. martom (meni tako zvuči romantičnije) povezuju se dvije riječi koje su često nekolicini žena, ali i muškaraca mrske: emancipacija i feminizam.

Na sam spomen riječi feminizam i feministkinja pred očima nam se stvori slika neuglednoga ženskoga neženstvenoga lika koji se bori za svoja prava vičući u javnosti i omalovažavajući muškarce. Emancipacija potiče sličnu, ali ipak, malo manje groznu sliku. Naime, emancipirana žena je ona koja je proširila vidike (valjda tako što je strgnula pregaču sa sebe i tako pobjegla iz kuhinje u... ne znam, dnevni boravak?!), barem na neki način i izašla iz zadanih joj okvira. Tako to izgleda gledano očima s(i)urovih ljudi. Obaju spolova.


Zašto je volja za izjednačavanjem prava bila tabu-tema i okidač mnogih nemilih događaja? Zašto su oni, koji su se protivili tomu, najviše bili muškarci? Naime, s kime drugim bi ženski rod mogao biti ravnopravan? Podsjećam - i dalje su samo dva spola na ovome svijetu, muški spol i ženski spol...  
Iako se razlikujemo u mnogočemu, ljudi smo, te naša prava moraju biti jednaka. Niti jedno ne bi smjelo ići na štetu onomu drugomu.

Kada bolje razmislim, dosadašnje (ne baš toliko lijepo) uvriježeno mišljenje o feminizmu i emancipaciji rasplinulo se poput mjehurića od sapunice. Kakav bismo život svi mi skupa vodili (muškarci i žene) da nije bilo hrabrosti nekolicine koja se uspjela izboriti za ono što je mislila da je ispravno i što je, naposljetku, doista i bilo ispravno?

Ono što me tjera na propitivanje jest činjenica da su se naše prethodnice morale „boriti" za prava. Svako ljudsko biće jednako je onomu drugomu. MORAMO svi imati jednaka prava kada je riječ o osiguravanju normalnoga života. Samo, pitanje je hoćemo li iskoristiti sve naše mogućnosti ili ćemo se povući u mišju rupu. Neminovno je ispreplitanje obaju spola. Zato i jesmo stvoreni. Premda, sasvim sam sigurna kako će muškarci i dalje biti na glasu kao „jači" spol, a žene kao „slabiji" spol. Koji god da jesmo spol, temeljna ljudska prava na život, rad i privređivanje moraju biti jednaka. A, sad, hoće li nam muškarac otvoriti vrata automobila ili ćemo si ih sami morati otvoriti, pitanje je bontona (i, naposljetku, našega izbora).

Žene, zahvalite svojim prethodnicama. Sada imamo izbora. Izbor koji nismo dobile slučajno. Zapamtimo da smo ga dobili jer se netko davno prije nas izborio kako bismo imale sve ono što danas imamo, a što je davno prije bio istinski luksuz. Otvorene su nam mogućnosti. Umjesto vrlo čestoga (i kratkoga) „da" ili „ne," recimo tim mogućnostima „možda" i otvorimo put ka novim pričama koje će se na kraju pokazati dobro izabranima. „Ženama u sjeni" dani su prošli.

Sve smo mi, na neki način, feministkinje, samo što dolazimo iz drugačijega razdoblja (i s malčice drugačije skrojenim željama i nadama). Hoćemo li „obući hlače," posvetiti svoj život karijeri, udati se prije tridesete ili odabrati 2 u 1 (karijeru i obitelj) ovisi samo o nama. Izaberimo ono što nam se najviše sviđa i volimo muškarce (koji nam otvaraju vrata).

by Ela Vujanić

Системы утепления фасадов