Rezanje torte

rezanje torte

Torta se može presjeći na pola ravno pomoću konca. Konac treba prebaciti preko bočne strane torte, zategnuti na onoj visini gdje želite napraviti rez, a krajevi konca koje držite u rukama prekriže se i laganu zategnu.

Системы утепления фасадов